Ακούστε τα ΜΑΝΤΑΤΑ !

Ιδιωτική ιστοσελίδα.
Ά γ ι ο ι _ Θ ε ό δ ω ρ ο ι _ Γ ρ ε β ε ν ώ ν , υψόμετρο 812 μ. (πλατεία), κάτοικοι 1 6 0 .

Λεωνίδας Λόλας, Συνταξιούχος Δάσκαλος (leololas@gmail.com)

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Το μπαλκόνι της Παραλίας !

28 του Μάρτη 2017
  Μέσα σε δυο εβδομάδες άλλαξε εμφάνιση η "Παραλία"!

  Το κατάστημα των αδελφών "Παπανικολάου" έκανε εσωτερική κι εξωτερική ανακαίνιση και πραγματικά άλλαξε η εμφάνιση αλλά και η λειτουργικότητά του. 
  Περισσότερα στη σελίδα "Ζωή χωριού".